Na Rádiu Slovensko v archíve zo dňa 12.12.2006 si môžete vypočuť Besedu z prvej ruky. Téma: preventívne prehliadky.

Kategória: Aktuality Uverejnené: sobota, 03. júl 2004
Na Rádiu Slovensko v archíve zo dňa 12.12.2006 si môžete vypočuť Besedu z prvej ruky. Téma: preventívne prehliadky.SKZL zastupoval na besede predseda výboru pre dentálnu prax MUDr. Alexander Bednárik Na Rádiu Slovensko v archíve zo dňa 12.12.2006 si môžete vypočuť Besedu z prvej ruky. Téma: preventívne prehliadky.
SKZL zastupoval na besede predseda výboru pre dentálnu prax MUDr. Alexander Bednárik

 

Okruhy tém Hostia : MUDr.A.Bednárik – SKZL
              zástupca VšZP
              zástupca ZZP

-         Čo hovorí platná legislatíva o prevent. stomatologických prehliadkach
-         Čo všetko prepláca zdrav. poisťovňa po absolvovaní PP
-         Akútne stavy preplácajú poisťovne aj nezmluvným lekárom, čo treba rozumieť pod akútnym stavom    a čo hradí ZP ?
-         Ako postupovať, keď zubný lekár povie, že do konca roka už nemá voľný termín na PP
-         Možno absolvovať PP aj u nezmluvného lekára a za akých podmienok ?
-         Musí každý lekár vydať potvrdenie o PP ?
-         Ako sa stavajú zdrav. poisťovne k limitom stomatológov vo vzťahu k PP
-         Ako komora a poisťovne hodnotia  zavedenie povinných PP u stomatológa , ako sa zvýšil počet ľudí, ktoré na ne prichádzajú ?
-         Zlepšila sa aspoň trochu kvalita chrupu Slovákov ?
-         Deti a ich chrup je samostatná kapitola – starajú sa rodičia o to, aby ich deti chodili pravidelne na PP – teda 2-krát v roku ?
-         Komora rokovala so ZP, tak aké sú najnovšie informácie o preplácaní PP, ak prekročia lekári limity ?
-         Čo by ste poradili pacientom, majú šancu do konca roka ešte absolvovať PP ?
-         Komora zubných lekárov už v minulosti chcela iniciovať zmeny v legislatíve PP – napr., aby neplatilo, že ďalšia PP môže byť najskôr po 4 mesiacoch od opravy zubných kazov zistených pri predchádzajúcej PP ?
-         otázky poslucháčov...