Zdravotnícky pracovník bude chránenou osobou

Kategória: Aktuality Uverejnené: štvrtok, 27. október 2016

doctor 563429 1280

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky napoludnie 25. októbra 2016 schválili právnu úpravu, podľa ktorej zdravotnícky pracovník pri výkone svojho povolania dostáva štatút chránenej osoby v zmysle Trestného zákona.

Urobili tak v rámci návrhu zákona o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii.

Na návrhu zákona pracovala Slovenská komora zdravotníckych záchranárov spolu s ďalšími komorami v zdravotníctve uplynulé dva roky. Téma je v súčasnosti aktuálna, keďže len počas uplynulých troch rokov bolo zdokumentovaných 32 prípadov napadnutí zdravotníckych pracovníkov v posádkach záchrannej zdravotnej služby, pričom išlo o fyzické napadnutia pacientmi a ďalšími zúčastnenými osobami.

Časť z týchto napadnutí si vyžiadala lekárske ošetrenie napadnutých zdravotníckych pracovníkov. Ďalším častým sprievodným javom bolo v uvedených prípadoch nebezpečné vyhrážanie pacientov a ďalších zúčastnených osôb, pričom boli zdokumentované vyhrážania sa s použitím strelnej zbrane a ďalších „chladných“ zbraní.

Napádané boli aj zdravotné sestry v nemocniciach či ambulanciách, aj ďalší zdravotnícki pracovníci. Komory zdravotníckych pracovníkov veria, že táto legislatívna úprava, ktorá umožňuje v prípade útoku na zdravotníckeho pracovníka uložiť vyšší trest, odradí prípadných útočníkov a v prípade vykonania útoku zabezpečí spravodlivý trest pre páchateľov.

Zdravotnícky pracovník pri výkone svojho povolania prichádza pacientovi pomáhať a nie chrániť svoju bezpečnosť a zdravie.