Kto má povinnosť zaregistrovať sa do registra partnerov verejného sektora

Kategória: Aktuality Uverejnené: štvrtok, 24. august 2017

pvs

Slovenská komora zubných lekárov chce na základe opakujúcich sa otázok od svojich členov upozorniť, že povinnosť zaregistrovať sa do registra partnerov verejného sektora, majú len v prípade, ak splnili v príslušnom kalendárnom roku jednu z nasledovných podmienok:

a)     boli im poskytnuté jednorazovo z verejného zdravotného poistenia finančné prostriedky prevyšujúce 100 000 eur alebo

b)     boli im poskytnuté v úhrne z verejného zdravotného poistenia finančné prostriedky prevyšujúce 250 000 eur.

Problematike partnerov verejného sektora bolo bližšie venované v právnej poradni uverejnenej v časopise Zubný lekár, č. marec/apríl, roč. XXIV/2017, s. 5.

http://www.skzl.sk/phocadownload/Casopisy/ZL/2017/ZL2.pdf