Na kvalite zdravia sa musí podieľať každý sám

Kategória: Aktuality Uverejnené: streda, 12. september 2018

teeth 1652976 1920

12. september vyhlásila Európska rada zubných lekárov za Deň ústneho zdravia na počesť narodenia (1854) zakladateľa Svetovej federácie zubných lekárov profesora Edouarda Charlesa Godona. 

Cieľom je upriamiť pozornosť na prevenciu a problematiku najčastejších ochorení nielen ústnej dutiny, ale aj na ochranu celkového zdravia človeka.

Ústne zdravie predstavuje zdravé zuby a okolité tkanivá, teda zuby bez zubného kazu a zdravé ďasná a parodont. Zubný kaz a ochorenie parodontu predstavujú najčastejšie sa vyskytujúce chronické infekčné ochorenia, ktoré majú negatívny vplyv na zdravie a spôsobujú ochorenia iných orgánov ľudského tela, napr. infekcie srdca, obličiek, ale sú aj príčinou rizikovej gravidity spojenej s predčasným pôrodom a nízkou hmotnosťou novorodenca.

Kvalita zdravia človeka nie je len v rukách lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ale na jej tvorbe sa musí podieľať každý sám. Predpokladom zdravých zubov je aj včasná a pravidelná prevencia. Žiaľ, nepotešili nás štatistické údaje za rok 2017 o výkonoch zubného lekárstva spracované Národným centrom zdravotníckych informácií, a to hlavne v oblasti preventívnych prehliadok, počte návštev u zubných lekárov, či orálnom zdraví detí.

V roku 2017 zaznamenali ambulancie zubnolekárskej starostlivosti 6 374-tisíc návštev a v evidencii mali 4 934 556 pacientov. Jeden evidovaný navštívil ambulanciu priemerne 1,29-krát za rok.

Zo všetkých evidovaných pacientov absolvovalo preventívnu prehliadku 53 %, so zreteľom na vek však bolo najviac preventívnych prehliadok vykonaných u detí a s vyšším vekom sa ich počet znižuje.

Slovenská komora zubných lekárov (SKZL) svojimi aktivitami pre občanov pozitívne pôsobí na zvýšenie uvedomenia si nevyhnutnosti pravidelnej starostlivosti o ústnu dutinu a apeluje najmä na rodičov, aby venovali maximálnu pozornosť čisteniu zúbkov u svojich detí už od jedného roka.  „ Sme si vedomí, že práve vzdelávanie o ústnom zdraví je slabým miestom v uvedomení si jeho významu, preto SKZL v priebehu roka organizuje podujatia zamerané na edukáciu detí materských a základných škôl o význame ústnej hygieny s praktickým nácvikom čistenia zubov a o správnej výžive“, uviedla predsedníčka Výboru SKZL pre prevenciu a hlavná odborníčka MZ SR pre zubné lekárstvo prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.

Naši pacienti si musia uvedomiť, že prevencia je omnoho lacnejšia ako liečba ochorení ústnej dutiny, a preto nemôžeme podceňovať jej význam. Dokonale vykonávanou ústnou hygienou, správnou výživou a pravidelnými prehliadkami u zubného lekára dokážeme redukovať baktérie prítomné v ústnej dutine. Rozhodne by tak nevznikli zápalové komplikácie neliečeného zubného kazu spojené s hnisaním a opuchmi alebo hnisavá parodontitída, kde je antibiotikum indikované.

Zamyslime sa preto všetci 12. septembra nad svojím ústnym zdravím a dajme si reálne ciele, čo pre seba a najmä svoje deti môžeme urobiť čo najskôr. Oplatí sa to pre zdravý úsmev, zdravé telo a ušetrené financie.