Konečný užívateľ výhod – povinnosť zápisu do 31.12.2019

Kategória: Aktuality Uverejnené: piatok, 04. október 2019

computer 3368242 340

Poskytovateľom zubno-lekárskej zdravotnej starostlivosti, ktorí prevádzkujú svoje ambulancie v postení právnických osôb zapísaných v obchodnom registri vznikla zmenou zákona o obchodnom registri nová povinnosť, a to zapísať údaje o konečnom užívateľovi výhod, ktorú je potrebné splniť najneskôr do 31.12.2019.

 * Materiály pre členov SKZL sú zverejnené v časti Zubní lekári/Najčastejšie otázky.