SR sa pripojí k prijatiu červeného kryštálu ako ďalšieho symbolu MVČK/ČP

Kategória: Aktuality Uverejnené: utorok, 07. september 2004

SR sa pripojí k prijatiu červeného kryštálu ako ďalšieho symbolu MVČK/ČP

Slovensko sa pripojí k prijatiu červeného kryštálu ako ďalšieho rozoznávacieho znaku Medzinárodného výboru Červeného kríža a Červeného polmesiaca.

Vláda dnes schválila dodatkový protokol k Ženevským dohovorom, ktorý popri červenom kríži a polmesiaci upravuje používanie tohto tretieho emblému humanitárnej organizácie a zdravotníckych služieb. Potrebný je ešte súhlas NR SR a ratifikácia prezidentom.

Nový symbol je vo forme obrysu červeného kryštálu s bielym vnútrom a pozadím. Neutrálny znak budú môcť používať krajiny, ktoré sa nehlásia ku kresťanskej, ani moslimskej tradícii. Jeho prijatie zároveň umožní, aby do medzinárodnej organizácie vstúpil Izrael, ktorý obidva tradičné symboly odmietal. Do bieleho poľa vo vnútri červeného kryštálu môže umiestniť červenú Dávidovu hviezdu svojej humanitárnej agentúry Magen David Adom. Na prijatí ďalšieho emblému sa v decembri 2005 v Ženeve uzniesla väčšina delegátov zo 192 signatárskych krajín Ženevských konvencií.

Základ medzinárodného humanitárneho práva tvoria štyri Ženevské dohovory z roku 1949 a dva dodatkové protokoly z roku 1977. Ich hlavnou úlohou je zabezpečiť ochranu osôb, ktoré sa nezúčastňujú na bojových akciách alebo príslušníkov ozbrojených síl, ktorí sú vyradení z boja. Obsahujú aj úpravu rozoznávacích znakov jednotlivých zdravotníckych služieb a národných spoločností.