Sieť pre ambulantnú zdravotnú starostlivosť.

Kategória: Aktuality Uverejnené: pondelok, 30. november -0001

Informácia pre všetkých zubných lekárov

 

 

            Ministerstvo zdravotníctva SR  pripravuje návrh siete pre ambulantnú zdravotnú starostlivosť. V súvislosti s tým požiadalo príslušné samosprávne kraje o súčinnosť za účelom získania relevantných údajov o počte, rozmiestnení a stave ambulantnej zdravotnej starostlivosti na území SR.

Samosprávne kraje, aj keď majú potrebné údaje k dispozícii, obrátili sa na jednotlivých poskytovateľov a získavajú si ich znova; odôvodňujú to tým, že nimi požadované údaje sú súčasťou dokumentácie na vydanie povolenia poskytovateľovi a bolo by náročné ich získavať z tejto dokumentácie.

SKZL sa prostredníctvom JUDr. Muráňovej telef. kontaktovala s PhDr. Mésarošovou  z odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu Bratislavského samosprávneho  kraja a bolo dohodnuté, že požadované údaje sa v rámci súčinnosti budú posielať avšak nie originály, osobné údaje sa zatrú (rodné číslo, výška platu v pracovnej zmluve sestry..). Zároveň by podľa názoru SKZL mal zubný lekár sestry prehlásiť, že pracovná zmluva je platná a údaje či už na fotokópii ako aj ďalšie údaje ním poskytnuté sú pravdivé.

            Navrhujeme aby vo veci komunikovalo zdravotnícke zariadenie (poskytovateľ) pretože za dodržiavanie citovaných predpisov v listoch príslušných samosprávnych krajov zodpovedá poskytovateľ (sestra je jeho zamestnancom).

             

                        JUDr. Hana Muráňová