Konečný užívateľ výhod – povinnosť zápisu do 31.12.2019

Kategória: Aktuality
Uverejnené: piatok, 04. október 2019

computer 3368242 340

Poskytovateľom zubno-lekárskej zdravotnej starostlivosti, ktorí prevádzkujú svoje ambulancie v postení právnických osôb zapísaných v obchodnom registri vznikla zmenou zákona o obchodnom registri nová povinnosť, a to zapísať údaje o konečnom užívateľovi výhod, ktorú je potrebné splniť najneskôr do 31.12.2019.

Čítať ďalej: Konečný užívateľ výhod – povinnosť zápisu do 31.12.2019

SLOVENSKÉ DENTÁLNE DNI 2019

Kategória: Aktuality
Uverejnené: piatok, 20. september 2019

SDD vizual vrch1 page 0001

Slovenská komora zubných lekárov pozýva kolegov a študentov zubného lekárstva na reprezentatívny kongres SLOVENSKÉ DENTÁLNE DNI 2019. Súčasťou trojdňového kongresu bude aj kongres (11. 10. 2019) pre sestry, dentálne hygieničky, praktické sestry a zubných asistentov. Odborný program je koncipovaný tak, aby ponúkol najnovšie moderné trendy a postupy diagnostiky a terapie v zubnom lekárstve. Tradíciou je účasť zaujímavých zahraničných prednášajúcich.

Čítať ďalej: SLOVENSKÉ DENTÁLNE DNI 2019

Prihláste svoju prednášku na XIV. Kongres mladých zubných lekárov

Kategória: Aktuality
Uverejnené: streda, 18. september 2019

DSC 0649

Termín konania už XIV. Kongresu mladých zubných lekárov sa blíži. Už tradične sa uskutoční v Senci 7. – 8. februára 2020. Ak máte záujem aktívne sa zúčastniť kongresu, môžete prihlásiť svoju prezentáciu do 31.10.2019. 

Čítať ďalej: Prihláste svoju prednášku na XIV. Kongres mladých zubných lekárov

SKZL podporuje Memorandum za dofinancovanie zdravotníctva

Kategória: Aktuality
Uverejnené: pondelok, 16. september 2019

dokument

Slovenská komora zubných lekárov, ktorá organizuje 3 882 zubných lekárov na Slovensku podporuje požiadavky uvedené v Memorande ASL SR, ANS a AZP za dofinancovanie zdravotníctva za rok 2019, stanovenie sadzby poistného za poistencov štátu v roku 2020 minimálne na úrovni 5 % a stabilizáciu finančných zdrojov do zdravotníctva na ďalšie rozpočtované obdobia.  

Prioritou Slovenskej komory zubných lekárov je stanoviť intersektorálne členenie finančných zdrojov pre zubné lekárstvo už pri tvorbe rozpočtu pre zdravotníctvo. Nastaviť tak, ako napr. v Českej republike, stabilitu rozpočtovaných finančných zdrojov na obdobie dvoch až troch rokov. Je nemysliteľné, aby sa každoročne opakovalo dofinancovanie zdravotníctva na základe daňovej prognózy na daný rok. Spôsobuje to veľkú neistotu až nedôveru v investovaní do moderných diagnostických a terapeutických techník v zubnej praxi, čo v konečnom dôsledku neprinesie pacientovi vyšší efekt a dostupnejšiu zubno-lekársku starostlivosť.  

Čítať ďalej: SKZL podporuje Memorandum za dofinancovanie zdravotníctva