SLOVENSKÉ DENTÁLNE DNI 2019

Kategória: Aktuality
Uverejnené: piatok, 14. jún 2019

SDD vizual vrch1 page 0001

Slovenská komora zubných lekárov pozýva kolegov a študentov zubného lekárstva na reprezentatívny kongres SLOVENSKÉ DENTÁLNE DNI 2019. Súčasťou trojdňového kongresu bude aj kongres (11. 10. 2019) pre sestry, dentálne hygieničky, praktické sestry a zubných asistentov. Odborný program je koncipovaný tak, aby ponúkol najnovšie moderné trendy a postupy diagnostiky a terapie v zubnom lekárstve. Tradíciou je účasť zaujímavých zahraničných prednášajúcich.

Čítať ďalej: SLOVENSKÉ DENTÁLNE DNI 2019

Aktuálna informácia

Kategória: Aktuality
Uverejnené: piatok, 14. jún 2019

sudca

Slovenská komora zubných lekárov chce upozorniť svojich členov, ktorí mali súbežne vydané povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako fyzické osoby a licenciu na samostatnú zdravotnícku prax, a od ktorých po zrušení povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti požadovala Sociálna poisťovňa úhradu povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia z dôvodu, že nedošlo k zrušeniu licencie na samostatnú zdravotnícku prax, na uznesenie veľkého senátu správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 1Vs/1/2019 zo dňa 30.04.2019 (link: https://www.nsud.sk/rozhodnutia-velkeho-senatu/).

Pozvánka na PDD 2019

Kategória: Aktuality
Uverejnené: streda, 22. máj 2019

PVA EXPO PRAHA
Česká stomatologická komora srdečne pozýva slovenských kolegov k účasti na 22. ročníku mezinárodného kongresu Pražské dentálne dni, ktorý se koná v dňoch 4. – 5. 10. 2019 spoločne s veľtrhom Pragodent 2019 v priestoroch výstaviska PVA EXPO PRAHA, Praha-Letňany.

Čítať ďalej: Pozvánka na PDD 2019

ZUBNÉ LEKÁRSTVO v Lekárskych listoch

Kategória: Aktuality
Uverejnené: štvrtok, 02. máj 2019

zuby1

Staraj sa o svoje ústa, aby si ochránil svoje zdravie; Kyslé prostredie v ústnej dutine; Technika čistenia zubov a použitie pomôcok zubnej techniky a ďalšie zaujímavé rozhovory k starostlivosti o ústnu dutinu si prečítate v  Lekárskych listoch č. 8/2019., ktoré sú venované celoslovenským podujatiam v rámci svetovej kampane World Oral Health Day.

Čítať ďalej: ZUBNÉ LEKÁRSTVO v Lekárskych listoch