Pozvánka na XXIV. Šubjakov deň

Kategória: Aktuality
Uverejnené: piatok, 15. február 2019

subjak

V Martine sa bude 5. apríla konať celoslovenská konferencia so zahraničnou účasťou XXIV.  Šubjakov deň – ORÁLNA A MAXILOFACIÁLNA CHIRURGIA, VARIÁ s podporou dekanky Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine prof. MUDr. Andrey Čalkovskej, DrSc., a riaditeľa Univerzitnej nemocnice Martin MUDr. Dušana Krkošku, PhD., MBA.

Čítať ďalej: Pozvánka na XXIV. Šubjakov deň

Aktuálne témy prezentované na stretnutí s novinármi

Kategória: Aktuality
Uverejnené: štvrtok, 07. február 2019

TK 7.2

K témam  pripravenosť študentov zubného lekárstva do praxe; vytvorenie optimálnej mapy siete poskytovateľov zubno-lekárskej starostlivosti; novej filozofii platieb za zubno-lekárske výkony a aktuálne z Bruselu eHealth vs eZdravie v zubnom lekárstve informovali dnes novinárov prezident SKZL MUDr. Igor Moravčík, hlavná odborníčka MZ SR pre zubné lekárstvo prof. MUDr. Neda Markovská, CSc., viceprezident SKZL a predseda Výboru SKZL pre dentálnu prax MUDr. Jozef Hudec a delegát SKZL a člen Pracovnej skupiny pre eHealth v Rade európskych zubných lekárov v Bruseli MUDr. Peter Kukolík.

Čítať ďalej: Aktuálne témy prezentované na stretnutí s novinármi

Benefit pre členov SKZL - "NEODKLADNÁ PODPORA ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ"

Kategória: Aktuality
Uverejnené: pondelok, 04. február 2019

Rzp Vzdelavanie Vrch

 

Slovenská komora zubných lekárov pripravila na základe rámcovej zmluvy  na rok 2019 so spoločnosťou RZP, a.s. program sústavného vzdelávania „Neodkladná podpora životných funkcií“ so zľavou z účastníckeho poplatku pre členov SKZL. Obsah vzdelávacieho programu je rozšírený o problematiku KPR a riešenia náhlych stavov v ambulancii zubného lekárstva.

 

Účastnícky poplatok:
46 € – zubný lekár, člen SKZL
60 € – zubný lekár, nečlen SKZL
39 € – sestra, dentálna hygienička a iné nelekárske povolania v ambulancii zubného lekárstva
(v cene je publikácia „Neodkladná resuscitácia“ v rozsahu 72 strán.)

 

Ďalšie zľavy pre členov SKZL:
– zľava 100 € z ceny pri zakúpení resuscitačného setu
– zľava 140 € z ceny pri zakúpení AED

Čítať ďalej: Benefit pre členov SKZL - "NEODKLADNÁ PODPORA ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ"

Odporúčanie Ministerstva zdravotníctva SR k brexitu

Kategória: Aktuality
Uverejnené: piatok, 01. február 2019

brexit

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky odporúča občanom Slovenskej republiky, ktorí získali odbornú kvalifikáciu lekára, zubného lekára, farmaceuta, pôrodnej asistentky a sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivosť v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska uvedenú v prílohe V smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní  odbornej spôsobilosti  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02005L0036-20171201, aby v prípade, že niekedy v budúcnosti mienia vykonávať zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky, si podali žiadosť o uznanie predmetnej odbornej spôsobilosti v termíne do 29.3.2019 na príslušný kompetentný orgán Slovenskej republiky, pokiaľ tak už v minulosti neurobili. Po tomto dátume môže byť uznanie odbornej spôsobilosti posudzované ako vzdelanie dosiahnuté v nečlenskej krajine EÚ v prípade, že Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska opustí EÚ bez uzavretia Dohody o vystúpení.

 

Čítať ďalej: Odporúčanie Ministerstva zdravotníctva SR k brexitu