BB DENT KASKÁDY 2019

Kategória: Aktuality
Uverejnené: utorok, 02. júl 2019

kaskady
Regionálna komora zubných lekárov Banská Bystrica pozýva na stomatologický kongres BB DENT KASKÁDY 2019, ktorý sa uskutončí v dňoch 12. 9. - 14. 9. 2019 v hoteli Kaskády, Sliač - Sielnica.

Čítať ďalej: BB DENT KASKÁDY 2019

Aktuálna informácia

Kategória: Aktuality
Uverejnené: piatok, 14. jún 2019

sudca

Slovenská komora zubných lekárov chce upozorniť svojich členov, ktorí mali súbežne vydané povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako fyzické osoby a licenciu na samostatnú zdravotnícku prax, a od ktorých po zrušení povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti požadovala Sociálna poisťovňa úhradu povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia z dôvodu, že nedošlo k zrušeniu licencie na samostatnú zdravotnícku prax, na uznesenie veľkého senátu správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 1Vs/1/2019 zo dňa 30.04.2019 (link: https://www.nsud.sk/rozhodnutia-velkeho-senatu/).

Národný plán opatrení v súvislosti s postupným ukončovaním používania zubného amalgámu

Kategória: Aktuality
Uverejnené: streda, 12. jún 2019

dentist 2530990 340
Slovenská republika ako členský štát Európskej únie podpísala Minamatský dohovor o ortuti, ktorým sa zaviazala k  postupnému ukončeniu používania zubného amalgámu v zubno-lekárskej praxi (ambulancii zubného lekárstva a ambulancii zubno-lekárskej pohotovostnej služby). V zmysle § 81 ods. 6 zákona č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo zdravotníctva vydáva Národný plán opatrení v súvislosti s postupným ukončovaním používania zubného amalgámu (ďalej len „národný plán opatrení“) s účinnosťou 1. 7. 2019 v súlade s Článkom 10 ods. 1, 4 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 (Ú. v. EÚ L 137, 24.5.2017).

Čítať ďalej: Národný plán opatrení v súvislosti s postupným ukončovaním používania zubného amalgámu

Pozvánka na PDD 2019

Kategória: Aktuality
Uverejnené: streda, 22. máj 2019

PVA EXPO PRAHA
Česká stomatologická komora srdečne pozýva slovenských kolegov k účasti na 22. ročníku mezinárodného kongresu Pražské dentálne dni, ktorý se koná v dňoch 4. – 5. 10. 2019 spoločne s veľtrhom Pragodent 2019 v priestoroch výstaviska PVA EXPO PRAHA, Praha-Letňany.

Čítať ďalej: Pozvánka na PDD 2019