Distribúcia časopisov

Termíny uzávierok časopisu Zubný lekár a distribúcie časopisov Zubný lekár a Stomatológ pre rok 2018

Číslo časopisu Redakčná uzávierka

Grafická úprava,

ekonomická uzávierka

Dodanie ZL na distribúciu
1/18 12. 2. 14.2. 19.2.
2/18 9. 4. 11. 4. 16. 4.
3/18 11. 6. 13. 6. 18. 6. + časopis Stomatológ 1/2018
4/18 13. 8. 15. 8. 20. 8.
5/18 15. 10. 17. 10. 22. 10.
6/18 10. 12. 12.12. 17. 12. + časopis Stomatológ 2/2018