Distribúcia časopisov

Termíny uzávierok časopisu Zubný lekár a distribúcie časopisov Zubný lekár a Stomatológ pre rok 2017

Číslo časopisu Redakčná uzávierka

Grafická úprava,

ekonomická uzávierka

Dodanie ZL na distribúciu
1/17 13. 2. 15.2. 21.2.
2/17 10. 4. 13. 4. 19. 4.
3/17 5. 6. 8. 6. 14. 6. + časopis Stomatológ 1/2017
4/17 7. 8. 10. 8. 17. 8.
5/17 9. 10. 12. 10. 19. 10.
6/17 4. 12. 7.12. 14. 12. + časopis Stomatológ 2/2017