Názov Autor Počet návštev
September/október 2018 Napísal: Vladimír Pisár 341
Júl/august 2018 Napísal: Vladimír Pisár 587
Máj/jún 2018 Napísal: Vladimír Pisár 765
Marec/apríl 2018 Napísal: Vladimír Pisár 1037
Január/február 2018 Napísal: Vladimír Pisár 650
November/december 2017 Napísal: Vladimír Pisár 836
September/október 2017 Napísal: Vladimír Pisár 1459
Júl/august 2017 Napísal: Vladimír Pisár 1711
Máj/jún 2017 Napísal: Vladimír Pisár 1081
Marec/apríl 2017 Napísal: Vladimír Pisár 1474
Zobr. počet