Názov Autor Počet návštev
September/október 2019 Napísal: Vladimír Pisár 517
Júl/august 2019 Napísal: Vladimír Pisár 731
Máj/Jún 2019 Napísal: Lujza Hanová 1313
Marec/Apríl 2019 Napísal: Lujza Hanová 1339
Január/február 2019 Napísal: Vladimír Pisár 1816
November/december 2018 Napísal: Vladimír Pisár 1863
September/október 2018 Napísal: Vladimír Pisár 1824
Júl/august 2018 Napísal: Vladimír Pisár 1460
Máj/jún 2018 Napísal: Vladimír Pisár 1701
Marec/apríl 2018 Napísal: Vladimír Pisár 2045
Zobr. počet