Názov Autor Počet návštev
September/október 2017 Napísal: Vladimír Pisár 62
Júl/august 2017 Napísal: Vladimír Pisár 1048
Máj/jún 2017 Napísal: Vladimír Pisár 538
Marec/apríl 2017 Napísal: Vladimír Pisár 940
Január/február 2017 Napísal: Vladimír Pisár 1659
November/december 2016 Napísal: Vladimír Pisár 705
September/október 2016 Napísal: Katarína Čipkárová 1070
Júl/august 2016 Napísal: Vladimír Pisár 1830
Máj/jún 2016 Napísal: Vladimír Pisár 1860
Marec/Apríl 2016 Napísal: Katarína Čipkárová 1836
Zobr. počet