Názov Autor Počet návštev
September/október 2017 Napísal: Vladimír Pisár 674
Júl/august 2017 Napísal: Vladimír Pisár 1154
Máj/jún 2017 Napísal: Vladimír Pisár 590
Marec/apríl 2017 Napísal: Vladimír Pisár 1002
Január/február 2017 Napísal: Vladimír Pisár 1732
November/december 2016 Napísal: Vladimír Pisár 752
September/október 2016 Napísal: Katarína Čipkárová 1125
Júl/august 2016 Napísal: Vladimír Pisár 1872
Máj/jún 2016 Napísal: Vladimír Pisár 1913
Marec/Apríl 2016 Napísal: Katarína Čipkárová 1905
Zobr. počet