Kalendár

36/2019_SR INTERDENTAL 2019
Od štvrtok, 16 máj 2019
Do sobota, 18 máj 2019
Kontakt RKZL Bratislava, Drieňová 38, 821 02 Bratislava
nie je Špecializácie: Stomatológia, , ,
Miesto Bratislava
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.