Kalendár

22/2019_SR Vybrané kapitoly z čeľustnej ortopédie - seminár Kľúčové faktory pre úspešnú liečbu priesvitnými ortodontickými dlahami
sobota, 02 február 2019
Kontakt SZU/LF/KČO 02 59370887
Kľúčové faktory pre úspešnú liečbu priesvitnými ortodontickými dlahami Špecializácie: Čeľustná ortopédia, , ,
Miesto LF SZU Bratislava
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.