Kalendár

33/2019_SR Paulo Manzo/Liečba II. triedy bez potreby spolupráce pacienta (Eficiency of Class II no compliance treatment)
piatok, 12 apríl 2019
Kontakt Tel.: 02 5937 0887
bude doplnený Špecializácie: Čeľustná ortopédia, , ,
Miesto Bratislava
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.