Kalendár

37/2019_SR MUDr. Martin Horáček/ Retence špičáku – souhrnný pohled na problematiku
sobota, 01 jún 2019
Kontakt SZU/LF/KČO 02 59370887
Špecializácie: Čeľustná ortopédia, , ,
Miesto LF SZU Bratislava
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.