Kalendár

23/2019_SR Efektívny manažment parodontológie v modernej privátnej praxi
Od štvrtok, 07 február 2019
Do sobota, 09 február 2019
Kontakt doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD., Kapušianska 2, 080 06 Prešov
bode doplnený Špecializácie: Stomatológia, , Dentoalveolárna chirurgia;Mukogingiválna chirurgia;Choroby slizníc ústnej dutiny, Management;Ekonomika
Miesto Prešov, Klinika ORL a maxilofaciálnej chirurgie
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.