Kalendár

31/2019_SR Odborná príprava v radiačnej ochrane
utorok, 09 apríl 2019
Kontakt D. Ďurovičová, V. Kollárová, RKZL, Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice, telefón: 0556250149, e-mail: rkzlkosice@mivapc.sk
Viď pozvánku. Špecializácie: , , ,
Miesto Hotel Roca, Južná trieda 117, Košice
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.