Kalendár

35/2019_SR Neodkladná podpora životných funkcií - preškolenie.
štvrtok, 25 apríl 2019
Kontakt D. Ďurovičová, V. Kollárová, RKZL, Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice, telefón: 0556250149, e-mail: rkzlkosice@mivapc.sk
Prvá pomoc - teória a prax Záchranná služba. Špecializácie: , , , Prvá pomoc
Miesto Záchranná služba, Rastislavova 43, Košice
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.