Kalendár

46/2019_SR Školenie BOZP a OPP
piatok, 01 február 2019
Kontakt Ďalšie kontaktné informácie: RKZL Trnava, Sibírska 1 91701 Trnava, mobil 0905244015, elektronické prihlasovanie záujemco
program do 10.01.2019 Špecializácie: , , , ;bezpečnosť pri práci a protipožiarna ochrana pri PZS v ambulancii ZL
Miesto LaFinestra, hotel Prestige, Sladovnícka 15 Trnava
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.