Kalendár

47/2019_SR Náhrady zubov v oblasti molárov z pohľadu čeľustného ortopéda a chirurga
piatok, 29 marec 2019
Kontakt RKZL Prešov, Volgogradská 13,080 01 Prešov, Ing.S.Kováčová
Viď priložená pozvánka. Špecializácie: Stomatológia, , Dentoalveolárna chirurgia;Mukogingiválna chirurgia;Implantológia,
Miesto Klinika BADENT s.r.o., Škultétyho 20A, Prešov
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.