Kalendár

49/2019_SR Nové trendy v modernej stomatológii a v pedostomatológii
Od pondelok, 29 apríl 2019
Do piatok, 03 máj 2019
Kontakt Mgr. E.Jókayová 0911 573 650, telefón: 0911573650, e-mail: sekretariat@rkzlnitra.sk
Špecializácie: Stomatológia, , ,
Miesto SLK Piešťany
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.