Kalendár

50/2019_SR Aktuálne poznatky z diagnostiky a liečenia ochorenia parodontu
Od pondelok, 06 máj 2019
Do piatok, 10 máj 2019
Kontakt Mgr. E.Jókayová 0911 573 650, telefón: 0911573650, e-mail: sekretariat@rkzlnitra.sk
Špecializácie: Stomatológia, , ,
Miesto SLK Bojnice
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.