Kalendár

51/2019_SR Medzinárodné stomatologické stretnutie 12. ročník
Od piatok, 24 máj 2019
Do sobota, 25 máj 2019
Kontakt MUDr. Jozef Ivančo, CSc., email: ivancojo@yahoo.com, tel.: +421 55 622 7900, +421 905 49 88 11, www.ikekosice.sk, telefó
Špecializácie: Stomatológia;Čeľustná ortopédia, , Dentoalveolárna chirurgia;Mukogingiválna chirurgia;Implantológia,
Miesto Košice, hotel Rocca
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.