Kalendár

61/2019_SR Kongres BB DENT Kaskády 2019
Od štvrtok, 12 september 2019
Do sobota, 14 september 2019
Kontakt RKZL Banská Bystrica, Mária Kálmánová, telefón: 0908915500, e-mail: rkzlbb@stonline.sk
Stomatologický seminár BB DENT Kaskády 2019
Miesto hotel Kaskády, Sliač-Sielnica
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.