Kalendár

60/2019_SR Základný prístup k parodontologickému pacientovi
sobota, 15 jún 2019
Kontakt Mgr. Marta Holečková, MDDr. Ildikó Kontárová
Špecializácie: Čeľustná ortopédia, , ,
Miesto SZU, Limbová 14, Bratislava
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.