Kalendár

56/2019_SR Neodkladná podpora životných funkcií
piatok, 26 apríl 2019
Kontakt K.Hoffmannová, telefón: 0904631676, e-mail: rkzlzilina@stonline.sk
Program zostavený podľa aktuálnych odporúčaní Európskej rady pre resuscitáciu - ERC
Miesto Žilina
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.