Kalendár

58/2019_SR Neodkladná podpora životných funkcií
streda, 15 máj 2019
Kontakt K.Hoffmannová, telefón: 0904631676, e-mail: rkzlzilina@stonline.sk
Program zostavený podľa aktuálnych odporúčaní Európskej rady pre resuscitáciu - ERC
Miesto Martin
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.