Kalendár

62/2019_SR XXI. Prešovské stomatologické dni
Od štvrtok, 17 október 2019
Do piatok, 18 október 2019
Kontakt RKZL Prešov, Volgogradská 13, 080 01 Prešov, Ing. Slávka Kováčová, telefón: 090535237, e-mail: sekretariat@rkzlpo.sk
Špecializácie: Stomatológia;Čeľustná ortopédia;Maxilofaciálna chirurgia, , Dentoalveolárna chirurgia;Mukogingiválna chirurgia;Implantológia,
Miesto Prešov, Obvodný úrad Prešov, Námestie mieru 3
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.