Kalendár

68/2019_SR Estetika v každodennej praxi 2019
Od piatok, 06 september 2019
Do sobota, 07 september 2019
Kontakt RKZL Žilina, K. Hoffmannová, telefón: 0904631676, e-mail: rkzlzilina@stonline.sk
Techniky nepriamych silikónových náhrad.
Miesto Demänovská Dolina
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.