Kalendár

69/2019_SR SLOVAKODENT 2019 ŽILINA
Od štvrtok, 10 október 2019
Do piatok, 11 október 2019
Kontakt Ing. Michal Šutara, tel. +421 903 222 440, email: m.sutara@gmail.com, telefón: 0903222440, e-mail: m.sutara@gmail.com
Špecializácie: Stomatológia, , ,
Miesto Dom techniky Žilina, Ul. Vysokoškolákov 4, Žilina
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.