Kalendár

70/2019_SR Pedostomatologická sekcia Slovenskej stomatologickej spoločnosti
piatok, 22 november 2019
Kontakt Doc. MUDr. Stanislava Veselá, CSc., tel.: 02/322 497 67, telefón: 0232249767, e-mail: vzdelavanie@skzl.sk
Špecializácie: Stomatológia, , ,
Miesto Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LFUK a OÚSA, Heydukova 8, Bratislava
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.