Kalendár

72/2019_SR Dental Show
štvrtok, 14 november 2019
Kontakt RKZL Bratislava, Drieňová 38, 821 02 Bratislava
Zachovanie alveolárneho hrebeňa
Miesto Bratislava
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.