Kalendár

71/2019_SR Transverzálny rozmer v ortodoncii. Definovanie klinickej perspektívy, výzvy a riešenia
sobota, 19 október 2019
Kontakt MUDr. Ildikó Kontárová, e-mail: ikontarova@gmail.com, tel.: +421 2 5937 0887, telefón: 0259370887, e-mail: ikontarova@gm
bude dodaný Špecializácie: Čeľustná ortopédia, , ,
Miesto LF SZU, Limbova 14, Bratislava
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.