Kalendár

74/2019_SR I: česko-slovenský ortodontický kongres a XX. kongres České ortodontické společnosti
Od štvrtok, 19 september 2019
Do sobota, 21 september 2019
Kontakt GUARANT International spol. s r.o., Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4, Tel: +420 284 001 444, email: COS2019@guarant.cz, te
Špecializácie: Čeľustná ortopédia;Maxilofaciálna chirurgia, , ,
Miesto Hotel Crowne Plaza, Bratislava
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.