Kalendár

76/2019_SR Súčasné trendy v estetickej stomatológii
Od pondelok, 04 november 2019
Do piatok, 08 november 2019
Kontakt Mgr. E.Jókayová 0911 573 650 sekretariat@rkzlnitra.sk, telefón: 0911573650, e-mail: sekretariat@rkzlnitra.sk
v prílohe Špecializácie: Stomatológia, , ,
Miesto SLK Piešťany
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.