Kalendár

26/2017_SR Pokročilé chirurgické techniky, esteticky náročné riešenia, práca s mäkkými tkanivami
Od štvrtok, 22 jún 2017
Do nedeľa, 25 jún 2017
Kontakt Sekretariát RKZL Trnava, Sibírska 1 Trnava, Mgr.Sládkovičová 0905244015,
Program doložíme. Špecializácie: Stomatológia;Maxilofaciálna chirurgia, , Dentoalveolárna chirurgia;Mukogingiválna chirurgia;Implantológia,
Miesto Piešťany
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.