Kalendár

61/2017_SR RIzikový pacient v zubnej ambulancii
štvrtok, 12 október 2017
Kontakt Kontakt:
nie je Špecializácie: Stomatológia, , ,
Miesto hotel Roca, Južná tr. 117, Košice
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.