Kalendár

65/2017_SR Praktické využitie koferdamu pri práci s kompozitmi

x
štvrtok, 19 október 2017
Program: 1. Indikácie pre sklené vlákna, vláknami vystužená konštrukcia vs. štandardná protetická rekonštrukcia vs implantát... 08.00 – 09.30 prestávka 09.30 – 09.45
Miesto : Trnava, sekretariát RKZL, Sibírska 1 Trnava
Kontakt : Sekretariát RKZL Trnava, Sibírska 1, 91701 Trnava, 0905244015 , telefón: 0905244015, e-mail: rkzltt@mail.t-com.sk
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.

Späť