Kalendár

Neodkladná podpora životných funkcií
pondelok, 22 október 2018
Kontakt RKZL Bratislava, Drieňová 38, 821 02 Bratislava
teoretická časť + praktická časť Špecializácie: , , , Prvá pomoc
Miesto Bratislava