Kalendár

Trnavský stomatologický seminár, téma: "Pacient s chronickým ochorením v ambulancii ZL"
streda, 05 december 2018
Kontakt Elektronická prihláška účastníka cez www.rkzltt.sk . Organizátor: RKZL Trnava, Sibírska 1 Trnava, email: rkzltt@mail.t-c
Pozvánka s programom bude zverejnená do 31.8.2018
Miesto Trnava