Kalendár

78/2017_SR BOZP
piatok, 08 december 2017
Kontakt MUDr.I. Pollák, Pri Sýpke 1213/5, 071 01 Michalovce, telefón: 0566282720, e-mail: imrich.pollak@gmail.com
Viď pozvánku. Špecializácie: , , , ;BOZP
Miesto Hotel Družba, Michalovce
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.