Kalendár

91/2017_SR SLOVAKODENT 2017 Žilina
Od štvrtok, 12 október 2017
Do piatok, 13 október 2017
Kontakt Ing. Michal Šutara, tel.: +421 903 222 440, email: m.sutara@gmail.com, telefón: 0903222440, e-mail: m.sutara@gmail
Dňa 12.10.2017 (I. Stomatologická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice):
Miesto Dom techniky Žilina, Ul. Vysokoškolákov 4, 010 08
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.