Kalendár

98/2017_SR Dentoalveolárna chirurgia
Od pondelok, 16 október 2017
Do piatok, 20 október 2017
Kontakt Mgr.Eva Jókayová
program bude doplnený Špecializácie: Stomatológia, , Dentoalveolárna chirurgia,
Miesto SLK - Piešťany
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.