Kalendár

2/2018_SR Stretnutie klubov stomatológie 2018
piatok, 23 marec 2018
Kontakt sekretariát RKZL Trnava, Sibírska 1, 91701 Trnava, mobil 0905244015, elektronická prihkláška: www.rkzl-tt.sk/vzdelavanie
Špecializácie: Stomatológia;Čeľustná ortopédia;Maxilofaciálna chirurgia, Detská stomatológia, Dentoalveolárna chirurgia;Mukogingiválna chirurgia;Choroby slizníc ústnej dutiny;Implantológia,
Miesto Piešťany
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.