Kalendár

21/2018_SR Odborná príprava v radiač. ochrane
štvrtok, 19 apríl 2018
Kontakt D. Ďurovičová, V. Kollárová, SKZL RK Košice, Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice, telefón: 0556250149, e-mail: rkzl@mivapc.s
Viď pozvánku. Špecializácie: , , , ;RTG
Miesto Lesy SR, Moyzesova 18, Košiuce
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.