Kalendár

28/2018_SR BOZP, ochrana pred požiarmi, archivácia, registratúra
štvrtok, 11 október 2018
Kontakt D. Ďurovičová, V. Kollárová, RKZL Košice, Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice, telefón: 0556250179, e-mail: rkzl@mivapc.sk
Školenie o BOZP, OPP, archivácia a registratúra zdravotnej
Miesto Lesy SR, Moyzesova 18, Košice
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.