Kalendár

27/2018_SR Augmentácie, 3D kostné rekonštrukcie, Sinus Lift... - Curriculum of Oral Implantology III.
Od štvrtok, 13 september 2018
Do nedeľa, 16 september 2018
Kontakt Sekretariát RKZL Sibírska 1 Trnava, Mgr.Sládkovičová mobil 0905244015, elektronické prihlasovanie cez: Program
Miesto KC SLK Kúpeľný ostrov Piešťany
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.