Kalendár

29/2018_SR Slovakodent 2018 Žilina
Od štvrtok, 11 október 2018
Do piatok, 12 október 2018
Kontakt 0903 222 440
-- Špecializácie: Stomatológia, , ,
Miesto Dom techniky Žilina, ul. Vysokoškolákov 4, 010 08
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.