Kalendár

9/2018_SR Súčasné prístupy v protetike - zimné dentálne sympózium 2018
Od piatok, 12 január 2018
Do sobota, 13 január 2018
Kontakt 0911 482 774, telefón: 0911482774, e-mail: info@dentlyacademia.sk
--- Špecializácie: Stomatológia;Čeľustná ortopédia;Maxilofaciálna chirurgia, , Mukogingiválna chirurgia;Implantológia, Management;Ekonomika
Miesto Bratislava
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.