Kalendár

26/2018_SR Súčasné prístupy v estetike frontu - letné dentálne sympózium 2018
Od piatok, 01 jún 2018
Do sobota, 02 jún 2018
Kontakt 0911 482 774, telefón: 0911482774, e-mail: info@dentlyacademia.sk
--- Špecializácie: Stomatológia;Čeľustná ortopédia;Maxilofaciálna chirurgia, , Mukogingiválna chirurgia;Implantológia, Management;Ekonomika
Miesto Bratislava
Prihlasovanie na aktivitu bolo ukončené.